Úvod

O projektu

Cílem projektu je zpracování návrhových krátkodobých dešťů pro potřeby hydrologického či erozního modelování v kontextu navrhování typických opatření na podporu retence a akumulace vod v povodí. Více o projektu na http://rain.fsv.cvut.cz.

Cílem je také výsledky promítnou do metodiky a veřejnosti umožnit přístup k výsledkům formou map, webových služeb a mapové aplikace pro získání návrhových scénářů krátkodobých srážek.

Webová mapová platforma

V rámci projektu je provozována webová platforma Gisquick určená pro snadnou tvorbu mapové aplikace v prostředí Internetu, viz webové stránky projektu Rain.

Poznámka

Gisquick je open source projekt publikovaný pod licencí GNU GPL, více informací najdete na http://gisquick.org.

Pro účely prezentace výsledků projektu byla vytvořena ukázková webové mapová aplikace prezentující vrstvu povodí IV. řádu s vyčíslenými úhrny návrhových srážek s délkou srážky 6 hodin. Aplikace je dostupná na adrese https://rain1.fsv.cvut.cz/?PROJECT=rain%2Fwebapp. Vstup do aplikace je umožněn i bez přihlašovacích údajů uživateli Guest.

_images/gisquick-guest.svg

Vstup do ukázkové webové aplikace jako uživatel Guest.

Po načtení aplikace zvolíme téma (Topic) z nabízených vrstev povodí IV. řádu s vyčíslenými úhrny srážek délky 6 hod a dobou opakování 2 roky, 5, 10, 20, 50 nebo 100 let.

_images/gisquick-topics.svg

Volba tématu s dobou opakování 2 roky.

Aplikace umožňuje pro zvolené povodí IV. řádu zobrazit podrobnější informace, zejména typické časové průběhy návrhové srážky.

_images/gisquick-identify.svg

Nejprve aktivujeme nástroj identify.

S aktivním nástrojem Identify přiblížíme pohled na zájmové povodí a klikneme do jeho plochy. Ve spodní části obrazovky se objeví popisné údaje související s tímto povodím včetně úhrnu šestihodinové návrhové srážky v mm pro danou dobu opakování.

_images/gisquick-info.svg

Panel zobrazující detailní informace k danému povodí IV. řádu.

Aktivujeme ikonku Info v panelu s detailními informacemi (druhá ikonka v řádku záznamu). Tím je vyvolán v pravé části obrazovky info panel s podrobnými informacemi o návrhové srážce, konkrétně grafická reprezentace šesti typických průběhů návrhové srážky. Zobrazené hodnoty vyjadřují pětiminutové úhrny v milimetrech (mm/5min).

Tip

Podrobné informace o uživatelském rozhraní webové mapové aplikace Gisquick najdete v jeho dokumentaci.

Další kapitoly této dokumentace popisují postup vytvoření nové webové mapové aplikace s využitím vlastních dat a parametrů návrhových srážek.